SatsaPengar

Varför arbeta för pengar när de kan arbeta för dig?

Börsen

På börsen handlar man med aktier och deras derivat; optioner och terminer. Det finns även en del fonder som handlas på Stockholmsbörsen som om de vore aktier. Man kan köpa och sälja aktier i företag som inte är börsnoterade, men då sker det i privat regi.

Obligationer handlar man oftast fortfarande direkt med den som ger ut obligationen. Världsmarknaden för obligationer uppskattas till ungefär 400 tusen miljarder kronor och världens samlade börsvärde uppskattas till ungefär hälften av det.

På aktiemarknaden deltar allt från privatpersoner till stora hedgefonder. Vanligtvis hamnar deras köp- och säljordrar hos en mäklare som utför ordern. Syftet med börsen är att tillhandahålla en marknadsplats för företagsanknutna värdepapper så som aktier, optioner och terminer. Börserna erbjuder dessutom information i realtid som marknadens aktörer kan utnyttja för att förbättra utfallet av sina affärer. Det handlar bland annat om priser, omsättning, utbud och efterfrågan.

Du kanske undrar varför du ska bry dig om finansmarknaden. Kanske är du för ung för att investera själv eller över huvud taget inte ser hur den påverkar ditt liv. Men faktum är att även om du inte gör några egna investeringar så påverkar finansmarknaden det mesta runt omkring dig

Aktiemarknaden anses vara en av de viktigaste verktygen för företag att få tag på pengar. Där kan företag bli publika och skaffa fram ytterligare kapital för krishantering eller framtida expansioner. Börsen gör likvida medel tillgängliga så att investerare kan kapitalisera på sina investeringar. Detär en av de stora fördelarna med att handla i aktier i stället för långsammare mindre likvida objekt som till exempel fastigheter.

Priset på aktier och andra tillgångar är en viktig del av dynamiken i ekonomin. Historen visar att det kan både påverka och påvisa samhällets gemensamma humör. Generellt stigande aktiepriser brukar vara en god indikator på ett ökat risktagande och allmänt ökande investeringsvilja. Hushållens konsumtion och förmögenhet påverkas av börskurserna. Aktiemarknadernas variation uppstår delvis på grund av att företagen tjänar, eller förlorar, pengar, men det är mycket mer komplicerat än så. En akties värde är helt och hållet vad någon är villig att betala för den.

Det är många faktorer som påverkar aktiehandeln. Sammhällsekonomin är en av dem. Om det finns mycket tillgängligt kapital, flödar med kapital in i företagen och höjer priserna på deras aktier. Andra faktorer är tid på året och allmän publicitet. Många aktier är säsongsbundna, vilket betyder att de går bra vissa tider på året. Ett exempel på det är skidindustrin som går bra snöiga vintern

Här är några råd för att undvika vanliga misstag:

  • Köp inte aktier baserat på deras historiska utveckling. Se framåt.
  • Ta 'experternas' råd med en nypa salt. (även mina.)
  • Ha inte orealistiska förväntningar.
  • Var införstådd med riskerna i din portfölj och deras konsekvenser.