SatsaPengar

Varför arbeta för pengar när de kan arbeta för dig?

Vad är hedgefonder och hur kan du tjäna på dem?

En hedgefond är en fond där förvaltaren kan köpa och sälja vilka tillgångar som helst och tjäna pengar på deras prisrörelser, både uppåt och nedåt. När man sparar i en hedgefond får man ofta betala både fasta förvaltningsavgifter och prestationsbaserade avgifet.

Eftersom hedgefonder inte lyder under samma begränsande bestämmelser som vanliga aktiefonder används de ofta för att investera i komplicerade värdepapper med hög risk. Trots de har hedgefonderna överträffat de traditionella fonderna de senaste åren. Några har till och med lyckats prestera ett positivt resultat under hösten 2008.

Som namnet antyder (hedge = att skydda sig) arbetar en hedgefonder främst med att motverka eventuella förlustaffärer i sina huvudinvesteringar genom att handla i olika komplexa ekonomiska instrument. Grundid�n till hedgefonderna uppstod som en metod att minska sin risk. Nu har dock hedgefonder utvecklats till att göra högriskaffärer med potentiellt högre avkastningar.

Hedgefonder förefaller de lite hemlighetsfulla för gemene man eftersom de ofta använder investeringsmetoder som inte är allmänt tillgängliga, utan endast för vissa accrediterade handlare. Då de dessutom inte är lika regelutsatta som andra fonder behöver de inte vara lika informativa om sina innehav. På senare tid har flera hedgefonder öppnats upp för allmänheten så att de blivit ett lika tillgängligt alternativ som vanliga aktiefonder.

Accrediterade investerare väljer hedgefonder för att de kan använda otraditionella tekniker. De kan till exempel blanka, eller gå kort, och på så sätt tjäna på en fallande marknad.

Att blanka, eller gå kort, betyder att man säljer instrument som man inte äger ännu. Förväntningen ligger i att priset ska vara lägre när man måste betala för de inlånade instrumenten. Termen blanka används endast på Stockholmsbörsen och avser att gå kort i aktier.

På en allmänt stigande marknad kan en hedgefond till exempel köpa aktier som vanligt och hoppas på ett högre värde i framtiden, men använda blankning för att gardera sig mot individuella kursfall. Målsättningen är att balansera risk och avkastning inom en bestämd tidsrymd.

Eftersom hedgefonder inte har samma rapporteringskrav som andra fonder är det extra viktigt att man tar reda på så mycket man kan om en hedgefond innan man väljer att investera i den. FFråga vilka strategier fondförvaltaren har och vilka värdepapper man investerar i.