SatsaPengar

Varför arbeta för pengar när de kan arbeta för dig?

Investeringar; spara säkert eller spela riskfyllt?

Din ekonomiska situation blir osäkrare framöver. Oavsett om du planerar för din pension eller redan nått pensionsålder och vill ha en ljus framtid kan du tjäna på ett skräddarsytt spar- och investeringspaket.

Med blandat sparande och investerande kan du spara på både lång och kort sikt för att få betydande avkastning på dina pengar. Hur du investerar och var du sparar är helt upp till dig, men det blir lättare att hantera om du har de investeringar om kräver frekvent aktivitet på samma ställe.

Att ta reda på grunderna och få en bättre förståelse för var (och i vad) man ska investera kan vara en utmaning, men det finns gott om råd och åsikter från experter både på nätet och i tryck som kan vara värda att ta del av innan du tar några beslut.

Investeringar handlar helt och hållet om att väga risk mot avkastning. En stor del av riskvärderingen är att förutsäga psykologiska marknadssvängningar. Du behöver dock inte ägna all din fritid åt att hitta och värdera all information som kan påverka dina investeringar. Om du investerar i fonder och har en lång tidshorisont kan du vara betydligt mer passiv än om du gör kortsiktiga investeringar i aktier.

Aktier och fonder innebär oftast en större risk än sparkonton och obligationer, men nu för tiden finns det ett stort urval av fonder med hela spektrumet av risknivåer. Utdelningen följer oftast av risktagandet; låg risk ger lågt utfall och hög risk ger ett högre utfall så till vida att dina investeringar faller väl ut. En positiv inställning till investeringarna är dock en förutsättning för att man ska vilja ta sig till att sköt en aktiv förvaltning.

Bland lågriskalternativen finns bland annat bankernas vanliga sparkonton, mindre bolags sparkonton, premieobligationer och fonder med låg riskprofil. Lågriskfonder förvaltade i enkapitalförvaltning är dessutom skattemässigt gynnade så länge kapitalet växer. Högre risk med möjlighet till bättre avkastning får man om man investerar direkt i aktier eller börshandlade fonder som kan ha en hävstång som gör så att deras kursrörelser blir större ändet undeliggande indexet. På stockholmbörsen kan man tex handla i XACT Bear som ökar i värde när OMX går ner.

Om du inte är beredd att ta allt för stora risker med dina sparpengar utan föredrar en långsam, men ganska stabil, värdeutveckling passar fonder med låg risk dig bäst. Om du däremot är en person som tycker att friskt vågat är hälften vunnet och vill ta en aktiv roll i din kapitalförvaltning kan du titta på enskilda aktier med hög volatilet. Lyckas man följa med i marknades svängningar kan kapitalet växa flera procent på en dag.